HISTORIA - REKONSTRUKCJE - ODTWÓRSTWO HISTORYCZNE - HISTORIA OŻYWIONA 1792-1831

niedziela, 9 marca 2014

Gwardia Narodowa Warszawska 1830-1831. Organizacja i umundurowanie - premiera książki

Wczoraj odebrałam egzemplarze autorskie mojej pierwszej samodzielnej publikacji, pt: Gwardia Narodowa Warszawska 1830-1831. Organizacja i umundurowanie.


Publikacja została sfinansowana przez Akademię Humanistyczną im. A. Gieysztora w Pułtusku, Akademickie Towarzystwo Edukacyjno-Naukowe "Atena" oraz Stowarzyszenie Artylerii Dawnej "Arsenał".

W pracy podejmuję temat organizacji formacji porządkowej utworzonej w Warszawie po wybuchu powstania listopadowego. Na początku przybliżam historię gwardii narodowej, następnie - okoliczności powstania Gwardii Narodowej Warszawskiej, potem przechodzę do omówienia m.in. jej struktury, liczebności, finansowania, uzbrojenia i umundurowania. W książce umieściłam 12 aneksów, a wśród nich: ustawy, rozporządzenia, projekty budżetu oraz raporty, które opracowałam na podstawie dokumentów archiwalnych. Przygotowałam również kilka tablic obrazujących umundurowanie oraz oznaczenie stopni w Gwardii Narodowej Warszawskiej.

Serdecznie dziękuję Panu Profesorowi Marianowi Dygo za życzliwość i nieocenioną pomoc w wydaniu książki oraz mojemu przyjacielowi Maciejowi Mechlińskiemu za inspirację i motywację do pracy.Książkę można zakupić w księgarni Akademii Humanistycznej w Pułtusku (ul. Mickiewicza 36C) oraz w księgarni internetowej, a także w Stowarzyszeniu Artylerii Dawnej "Arsenał". Zapraszam do lektury!

5 komentarzy: