HISTORIA - REKONSTRUKCJE - ODTWÓRSTWO HISTORYCZNE - HISTORIA OŻYWIONA 1792-1831

czwartek, 9 października 2014

Spotkanie autorskie

28 września 2014 roku miało miejsce spotkanie autorskie na temat mojej książki. Odbyło się ono dzięki uprzejmości Państwowego Muzeum Archeologicznego w Warszawie, które bezpłatnie udostępniło salę im. Erazma Majewskiego w Arsenale Warszawskim. Spotkanie zorganizowało Stowarzyszenie Artylerii Dawnej "Arsenał", które obok Akademii Humanistycznej im. Aleksandra Gieysztora oraz Akademickiego Towarzystwa Edukacyjno-Naukowego "Atena" jest współwydawcą publikacji.

Trwający w tym dniu Maraton Warszawski przeszkodził w punktualnym rozpoczęciu prezentacji książki ze względu na problemy komunikacyjne w mieście, jednak szybko udało się je przezwyciężyć.

Spotkanie poprowadził dr Wojciech Borkowski Wicedyrektor Państwowego Muzeum Archeologicznego, przemawiał również prof. Marian Dygo Prorektor Akademii Humanistycznej - mój Mentor, autor słowa wstępnego, a także Maciej Winnik Prezes Stowarzyszenia Artylerii Dawnej "Arsenał".

Ja zaprezentowałam krótką historię Gwardii Narodowej Warszawskiej z 1830-1831 roku, którą zamieściłam w poprzednim poście.

Spotkanie odbyło się w przemiłej atmosferze. Bardzo dziękuję Organizatorom oraz Gościom, którzy mimo trudności dotarli na miejsce.

Poniżej relacja fotograficzna wykonana przez Piotra Żurka.
wtorek, 30 września 2014

Gwardia Narodowa w Warszawie 1830-1831

W związku ze spotkaniem autorskim dotyczącym mojej książki przygotowałam prezentację, którą przedstawiłam w niedzielę 28 września 2014 w Arsenale Warszawskim. Poniżej publikuję poszczególne slajdy i zapraszam do przeglądania.


niedziela, 9 marca 2014

Gwardia Narodowa Warszawska 1830-1831. Organizacja i umundurowanie - premiera książki

Wczoraj odebrałam egzemplarze autorskie mojej pierwszej samodzielnej publikacji, pt: Gwardia Narodowa Warszawska 1830-1831. Organizacja i umundurowanie.


Publikacja została sfinansowana przez Akademię Humanistyczną im. A. Gieysztora w Pułtusku, Akademickie Towarzystwo Edukacyjno-Naukowe "Atena" oraz Stowarzyszenie Artylerii Dawnej "Arsenał".

W pracy podejmuję temat organizacji formacji porządkowej utworzonej w Warszawie po wybuchu powstania listopadowego. Na początku przybliżam historię gwardii narodowej, następnie - okoliczności powstania Gwardii Narodowej Warszawskiej, potem przechodzę do omówienia m.in. jej struktury, liczebności, finansowania, uzbrojenia i umundurowania. W książce umieściłam 12 aneksów, a wśród nich: ustawy, rozporządzenia, projekty budżetu oraz raporty, które opracowałam na podstawie dokumentów archiwalnych. Przygotowałam również kilka tablic obrazujących umundurowanie oraz oznaczenie stopni w Gwardii Narodowej Warszawskiej.

Serdecznie dziękuję Panu Profesorowi Marianowi Dygo za życzliwość i nieocenioną pomoc w wydaniu książki oraz mojemu przyjacielowi Maciejowi Mechlińskiemu za inspirację i motywację do pracy.Książkę można zakupić w księgarni Akademii Humanistycznej w Pułtusku (ul. Mickiewicza 36C) oraz w księgarni internetowej, a także w Stowarzyszeniu Artylerii Dawnej "Arsenał". Zapraszam do lektury!

czwartek, 6 lutego 2014

Emblematy na kurtkę mundurową

Ostatnio przygotowałam wzory emblematów na poły kurtki mundurowej:

Haft ręczny. Nici bawełniane w kolorze białym na suknie wełnianym w kolorze karmazynowym. Wysokość 5,5 cm.

Haft ręczny. Nici bawełniane w kolorze żółtym na suknie wełnianym w kolorze białym. Wysokość 3 cm.

czwartek, 30 stycznia 2014

Edukacja w rekonstrukcji historycznej

Poniższy tekst powstał 4 lata temu na zlecenie - nie został jednak wykorzystany. Dlatego postanowiłam opublikować go tutaj, na swoim blogu.

Monika Żebrowska 
Edukacja w rekonstrukcji historycznej 
Rekonstrukcja historyczna to nie tylko próba odtworzenia przedmiotów, ubiorów, zachowań, zwyczajów z epoki, ale także swego rodzaju misja. Pokazywanie historii w sposób interesujący, zupełnie odmienny od tego znanego ze szkoły powoduje, że rekonstruktorzy stają się w pewien sposób nauczycielami.
Odtwórstwo historyczne nie kończy się na imprezach historycznych, podczas których inscenizowane jest jedno szczególne wydarzenie, zazwyczaj bitwa, a przy okazji aranżowane jest tło historyczne w postaci obozu wojskowego, pokazów rzemiosła itp. Odtwórstwo to ciągłe badania i poszerzanie wiedzy teoretycznej i praktycznej. Prawdziwe odtwórstwo ma wtedy sens, kiedy zdobyta i usystematyzowana wiedza przekazywana jest dalej. Nowoprzyjęte osoby do grup historycznych korzystają z niej w ogromnym stopniu, ale nie tylko one. Najbardziej cenna jest umiejętność dotarcia do szerszego grona odbiorców i zainteresowanie historią.
Rekonstruktorzy zazwyczaj chętnie współpracują ze szkołami, ośrodkami kultury, muzeami. Organizowane są spotkania, podczas których zaproszeni przedstawiciele grup prezentują ubiory z epoki, mundury, broń, rzemiosło. Pokazy odbywają się grupach o wielkości pozwalającej na bezpośredni kontakt tak, aby każdy mógł maksymalnie doświadczyć historii.
Bardzo podatnymi grupami na tego rodzaju edukację są dzieci oraz młodzież, ale do każdej z nich trzeba dotrzeć w inny sposób. Dzieci są wzrokowcami, lubią poznawać przez doświadczenie. Dlatego podczas spotkań w tej grupie najlepiej zainteresować ją przedmiotami. Opowiadając historię należy pokazywać, np. jak wyglądał żołnierz, co nosił ze sobą, z czego jadł, na czym spał – w ten sposób przybliżamy im obcy, odległy świat i pozwalamy lepiej go zrozumieć.
Z kolei na spotkania ze starszą młodzieżą warto przygotować kilka anegdot lub ciekawostek. Poprzez przedstawianie wydarzeń historycznych w powiązaniu z ciekawym zdarzeniem zakulisowym, czy tłumaczenie istoty działania, np. rzeczy codziennego użytku, sprawiamy, że nauka historii przychodzi niemal nieświadomie. Sposób przekazywania informacji jest zupełnie inny od tego w podręcznikach, a jednocześnie jest jego doskonałym uzupełnieniem.
Umiejętnie prowadząc spotkanie można sprawić, że młodzi ludzie chętniej zajrzą do podręczników, a nawet sięgną do innych opracowań, czy pamiętników. Powoływanie się na prawdziwe wspomnienia ludzi z epoki podczas spotkań z młodzieżą, jest świetnym pomysłem na zainteresowanie tematem. Uświadomienie, że słynne wydarzenia historyczne opisywane na kartach podręcznika były udziałem zwykłych ludzi, którzy widzieli je i opisywali z własnej perspektywy, w sposób subiektywny, czasem nie znając ich przyczyn, a tym bardziej nie wiedząc, jakie będą ich skutki, jest istotą dotarcia do odbiorcy.
Podczas wspomnianych na początku imprez historycznych również nie brakuje okazji do przekazywania wiedzy. Pokazy rzemiosła zawsze gromadzą wielu widzów, którzy obserwują, zadają pytania, komentują. Ale nie tylko rzemiosło przyciąga uwagę. Sprzęt wojskowy, sposób prowadzenia musztry, wygląd poszczególnych uczestników – wszystko przyciąga wzrok i zachęca do rozmowy.
W trakcie trwania imprezy aranżowane są krótkie pokazy, do których można zaangażować większą ilość ludzi dzięki temu, że w terenie jest więcej możliwości działania niż w budynku. Takie prezentacje również gromadzą wielu obserwatorów, w ten sposób też wielu ludzi zainteresowało się odtwórstwem i wstąpiło do grupy rekonstrukcji historycznej.
Coraz większa popularność inscenizacji historycznych dowodzi potrzebie edukacji w tym zakresie.


sobota, 4 stycznia 2014

Emblemat na rękaw munduru sapera - topory

Dwa wzory emblematów saperskich:

Haft ręczny. Nici bawełniane w kolorze białym na suknie wełnianym w kolorze karmazynowym.

Haft ręczny. Nici bawełniane w kolorze karmazynowym na suknie wełnianym w kolorze granatowym.

Emblemat na furażerkę piechoty Księstwa Warszawskiego - numery pułków

Przykładowe emblematy z numerami pułków:

Haft ręczny. Nici bawełniane w kolorze karmazynowym na suknie wełnianym w kolorze granatowym.